Detta är en översikt av besöksutvecklingen.
Det är indelat i olika rapporter, som visas i miniatyrdiagram längst ner på sidan. Du kan förstora graferna genom att klicka på den rapport du vill se.

Besök: Om en besökare kommer till din webbplats för första gången eller om de besöker en sida 30 minuter efter den senaste sidvisningen räknas det som ett nytt besök.
Unika besökare: Antalet unika besökare på webbplatsen. Varje besökare räknas bara en gång, även om de besökt webbplatsen flera gånger under en dag.
Händelser: Antalet händelser som utförts av besökarna. Händelser kan vara sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar.
Användare: Antal användare inloggade på din webbplats. Detta är antalet unika aktiva användare som har ett användar-ID satt (via funktionen för språningskod 'setUserId'). (User ID)
Händelser per besök: Det genomsnittliga antalet händelser (sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar) som utfördes under besöken.